Historie našeho zboru

První zmínky o založení Našeho zboru sahají do roku 1931, kdy jsou zaznamenány první snahy o založení samostatného hasičského zboru pro osadu Karolinina Huť v Novém Hrozenkově. Dne 16.2. 1932 byl zvolen první výbor na dobu tří let, a to ve složení:
    
- Starosta Pecháček Jan
- Místostarosta Kristian Josef
- Náčelník Čabla Josef
- Místonáčelník Robíček František
- Pokladník Pecháček Jan
- Jednatel Schauer ArnoštA konečně dne 18.4. 1932 byly přijaty stanovy SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Fy REICH s počtem 36 členů.

Až do roku 1945 nejsou k dispozici žádné záznamy o činnosti sboru, víme pouze, že dne 12.10. 1939 byl změněn název sboru na SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÝ HROZENKOV - KAROLININA HUŤ.

Brzy po osvobození obce v roce 1945 zřídila továrna ČMS sbor továrních hasičů, což pro Náš sbor znamenalo rozštěpení co do členství.Sboru dobrovolných hasičů s podstatně sníženým počtem členů tímto nezbylo téměř nic z výzbroje a výstroje. Jen díky houževnatosti několika bratří, (především br. Josef Klíma, Rudolf Klíma, Josef Orság-Důjka, Bohuslav Babica, Adolf Vítek, Cyril Horák) byl dán základ ke znovuvybudování sboru. S firmou ČMS bylo jednáno o vrácení či rozdělení výzbroje, avšak marně.
Na podzim roku 1946 při přímém jednání s ředitelem ČMS bylo sboru náhradou za výzbroj, kterou si tovární sbor ponechá, ( m.j. i dvě motorové stříkačky) přislíbeno převedení pozemku firmy, na stavbu zbrojnice.
Sbor vzkvétá i po ostatních stránkách. Náborem mladých vzrůstá počet členstva a pořádáním podniků, jako hasičský ples, kácení máje, pořádání okrskového cvičení, jsou získávány finanční prostředky, které jsou ihned použity k nákupům inventáře. V Praze byly zakoupeny dvě motorové stříkačky, hadice, navijáky, přílby atd. Důvěra v družstvo byla prokázána např. při požárech:
- obytný tovární barák v Prostranné ulici
- hospodářská budova tovární restaurace u Klímů
- požár u Michálků v Novém Hrozenkově
i při povodních ve Stanovnici a v Kobylské.
Smutné je však konstatovat, že obec projevovala malou štědrost v podpoře sboru, ta je projevována především příznivci.

Na jaře roku 1947 byl z Ostravy pozván architekt p.Gajovský, za jehož účasti bylo projednáno převedení pozemku od ČMS a projednány podrobnosti k výstavbě hasičské zbrojnice.Místo pro stavbu bylo vybráno poblíž topolu ve středu obce a ihned bylo započato shánění materiálu pro stavbu.Byla navržena pracovní povinnost členstva a uspořádání sbírky mezi občany a podniky.
Stavba byla zahájena 29.března 1947.V neděli 17.srpna byly základy zhruba hotovy, a do nich slavnostně položen základní kámen.


Stavba rychle pokračovala především díky darovanému dřevu, obecní půjčce a státní dotaci. Termín slavnostního otevření byl stanoven na 15. srpna 1948. U této přiležitosti se konaly krajské vyřazovací závody. Konečně Karolinina Huť získala vlastní hasičský dům s poměrně dobrým vybavením. Mimořádné vypětí všech hasičů a příznivců bylo korunováno zaslouženým úspěchem. V roce 1951 byla Karolinina Huť přejmenována na Karolinku, tudíž se změnil i název sboru Na "SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAROLINKA"

V dalších letech činnost sboru poznamenal podstatný útlum v nadšení a to především díky zásahu komunistické mašinérie. Bylo povinností pořádat a účastnit se politických školení, mladí museli založit pionýrský a svazácký oddíl. Aktivita sboru se měřila počtem odpracovaných hodin na nejrůznějších akcích a politickém dění.

Po roce 1989 byl požárníkům opět vrácen název Hasiči a nastal návrat k původním hodnotám a cílům.

Náš sbor každoročně pořádá několik akcí, jako občerstvení pro veřejnost o Pouti a Sklářském jarmarku, pořádá tradiční soutěž "O putovní pohár města Karolinka", účastní se taktických i ukázkových cvičení, i akcí pořádaných okolními sbory. Naše družstva mladých hasičů i mužů se účastní postupových i mnoha pohárových soutěží a naše výjezdová jednotka vyjíždí každoročně k několika desítkám zásahů, ať už se jedná o požáry, dopravní nehody, přírodní kalamity nebo nejrůznější technické pomoci.

Adresa: Karolinka ul. Vsetínská 60
Pevná linka: 571450222
Mobil: 739589359
Email: sdhkarolinka@seznam.cz
Naše poloha
    
St
23. 6. 2021. Dnes má svátek Zdeňka, zítra Jan.

112 - Linka tísňového volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
156 - Městská policie
158 - Policie ČR
SDH Nový Hrozenkov
SDH Stanovnice
SDH Halenkov
HZS-ZLK
Beskydská liga
BOS-FAHRZEUGE

© 2010-2021 Ondřej Ilichman - Poslední aktualizace stránek provedena 22.02.2014 v 18:27 .:Administrace:. | .:Vytvořeno v:.